اتصال شبکه سراسری گاز فاز توسعه شهرک

2022/03/02
عملیات اتصال شبکه سراسری گاز به خطوط لوله فاز توسعه شهرک صنعتی سجزی را به صنعتگران محترم تبریک عرض می نمائیم.

شرکت خدماتی شهرک صنعتی سجزی