لیست واحد ها

نام واحد:

اصغر بهرامی کیا ( رضی الدین )

نام مالک (مدیرعامل):

اصغر بهرامی کیا

شماره تلفن:

09131344398

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان پنجم غربی پلاک 12 "

توضیحات
" ورق مس(بيلت)
نام واحد:

اصغر طاها فتوت و شریک

نام مالک (مدیرعامل):

فتوت

شماره تلفن:

09133135159

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان هشتم، پلاک 51"

توضیحات
" ريخته گري چدن نشكن
نام واحد:

اکبر کنگازیان کنگازی

نام مالک (مدیرعامل):

اکبر کنگازیان کنگازی

شماره تلفن:

09131670730

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه "

توضیحات
ريخته گري چدن
نام واحد:

حیدرعلی احمدیان و شرکاء

نام مالک (مدیرعامل):

احمدیان

شماره تلفن:

09130612374

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان سوم غربی فرعی دوم"

توضیحات
ريخته گري چدن
نام واحد:

رحمان دادایی شهرکردی

نام مالک (مدیرعامل):

رحمان دادایی شهرکردی

شماره تلفن:

09138826106

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان پنجم غربی پلاک 11"

توضیحات
بازيافت فولاد و چدن
نام واحد:

رسول امینی ولاشانی

نام مالک (مدیرعامل):

رسول امینی ولاشانی

شماره تلفن:

09133108772

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه پلاک 10"

توضیحات
ريخته گري چدن
نام واحد:

رمضانعلی مجیری

نام مالک (مدیرعامل):

رمضانعلی مجیری

شماره تلفن:

09131184473

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، انتهای خیابان هشتم "

توضیحات
ريخته گري چدن خاكستري
نام واحد:

سعید صانعی

نام مالک (مدیرعامل):

سعید صانعی

شماره تلفن:

09131173035

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه "

توضیحات
ریخته گری
نام واحد:

سیدمجید اعتصامی رنانی

نام مالک (مدیرعامل):

سیدمجید اعتصامی رنانی

شماره تلفن:

09131070542

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه"

توضیحات
" ريخته گري فولاد
نام واحد:

شرکت آریا منگنز اسپادانا

نام مالک (مدیرعامل):

یمانی

شماره تلفن:

09131186360

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان هفتم "

توضیحات
ريخته گري چدن خاكستري
1 2