لیست واحد ها

نام واحد:

ارجمند فراز یکتا

نام مالک (مدیرعامل):

قرشی

شماره تلفن:

09132037745

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم

توضیحات

نام واحد:

ارجمند فراز یکتا 2

نام مالک (مدیرعامل):

قریشی

شماره تلفن:

09132037745

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ،خیابان پنجم غربیپلاک 31

توضیحات

نام واحد:

ایمان ظروف سپاهان

نام مالک (مدیرعامل):

امین ایمان پور

شماره تلفن:

09133130659

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان پنجم غربی

توضیحات

نام واحد:

بازرگانی بین المللی رادکوشان تابان

نام مالک (مدیرعامل):

سعید سهیلی پور

شماره تلفن:

09131184209

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

پژوهشگران مبتکران سرزمین آفتاب

نام مالک (مدیرعامل):

عامری

شماره تلفن:

09132100306

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان چهارم شرقی الف

توضیحات

نام واحد:

رویانا صنعت زنده رود

نام مالک (مدیرعامل):

کریمی

شماره تلفن:

09132686293

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان چهارم غربی

توضیحات

نام واحد:

سالم تجارت علقمه

نام مالک (مدیرعامل):

غلامرضا سلطانی

شماره تلفن:

09125589926

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم

توضیحات

نام واحد:

سرماسازان اسپادانا

نام مالک (مدیرعامل):

شهریارخانی

شماره تلفن:

09131162489

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان هشتم پلاک 59

توضیحات

نام واحد:

سید علی و سیدمجتبی رنجبر

نام مالک (مدیرعامل):

سید علیرنجبر

شماره تلفن:

09133125162

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان هفتم

توضیحات

نام واحد:

طلوع تجارت کهن

نام مالک (مدیرعامل):

علی جابر زاده انصاری

شماره تلفن:

09131144464

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

1 2