لیست واحد ها

نام واحد:

احمد عنایتی

نام مالک (مدیرعامل):

احمد عنایتی

شماره تلفن:

09133042037

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فازتوسعه"

توضیحات

نام واحد:

اصغر قیصری حسن آبادی

نام مالک (مدیرعامل):

اصغر قیصری حسن آبادی

شماره تلفن:

09910662944

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه"

توضیحات

نام واحد:

اکبر عنایتی

نام مالک (مدیرعامل):

اکبر عنایتی

شماره تلفن:

09136005562

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه پلاک 36"

توضیحات

نام واحد:

جعفر رضائی

نام مالک (مدیرعامل):

رضائی

شماره تلفن:

09132144896

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه"

توضیحات

نام واحد:

حسن انصاری

نام مالک (مدیرعامل):

حسن انصاری

شماره تلفن:

09132659719

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه "

توضیحات
ساخت ورني يا چرم فلزپوش شده يا روکش شده
نام واحد:

حسن عنایتی

نام مالک (مدیرعامل):

عنایتی

شماره تلفن:

09137113114

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه "

توضیحات

نام واحد:

حمید دهقانی

نام مالک (مدیرعامل):

حمید دهقانی

شماره تلفن:

09133010447

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان پنجم غربی "

توضیحات
تولید نخ
نام واحد:

حمیدرضا حیدری کردآبادی

نام مالک (مدیرعامل):

حمیدرضا حیدری کردآبادی

شماره تلفن:

09132043976

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه "

توضیحات
پارچه پلي استر
نام واحد:

داود دوستی مهر

نام مالک (مدیرعامل):

داود دوستی مهر

شماره تلفن:

09139057963

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه"

توضیحات
کيسه بدون بافت پلاستيکي يک لايه از پلي اتيلن
نام واحد:

زهرا قربانیان کردآبادی

نام مالک (مدیرعامل):

زهرا قربانیان کردآبادی

شماره تلفن:

09379795675

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فازتوسعه"

توضیحات

1 2