لیست واحد ها

نام واحد:

ابوالفضل صباغی

نام مالک (مدیرعامل):

ابوالفضل صباغی

شماره تلفن:

09133125922

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه "

توضیحات
" ديوار پلاستيکي
نام واحد:

احسان برومند

نام مالک (مدیرعامل):

احسان برومند

شماره تلفن:

09133700728

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه"

توضیحات

نام واحد:

احمد زیور

نام مالک (مدیرعامل):

احمد زیور

شماره تلفن:

09132198377

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان هشتم"

توضیحات
" اتصالات جوشي از پلي پروپيلن
نام واحد:

پارسیان پلیمرصمدی

نام مالک (مدیرعامل):

صمدی

شماره تلفن:

09133122229

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم "

توضیحات

نام واحد:

جواد صمدانی خوراسگانی

نام مالک (مدیرعامل):

جواد صمدانی خوراسگانی

شماره تلفن:

09133698430

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه پلاک 44 "

توضیحات
اتصالات فشاري از پلي پروپيلن
نام واحد:

حسن و حسین زارعی

نام مالک (مدیرعامل):

حسن و حسین زارعی

شماره تلفن:

09131157745

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان سوم شرقی ، پلاک 62"

توضیحات
اتصالات از پلي اتيلن
نام واحد:

حسین عباسی

نام مالک (مدیرعامل):

حسین عباسی

شماره تلفن:

09131189555

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان هشتم "

توضیحات
لوله واتصالات پي وي سي (پليكا)
نام واحد:

حسین محمدی

نام مالک (مدیرعامل):

محمدی

شماره تلفن:

09133766554

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه"

توضیحات

نام واحد:

حسین موذنی

نام مالک (مدیرعامل):

حسین موذنی

شماره تلفن:

09131695849

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه "

توضیحات
فيلم يک لايه معمولي از پلي اتيلن
نام واحد:

حمید مرتضوی

نام مالک (مدیرعامل):

مرتضوی

شماره تلفن:

09131143812

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه "

توضیحات
كامپاوندپي وي سي
1 2