لیست واحد ها

نام واحد:

آبرسان سیستم سروش

نام مالک (مدیرعامل):

محمد افلاکیان

شماره تلفن:

09131156956

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم

توضیحات

نام واحد:

آذین پلیمر نوین اصفهان

نام مالک (مدیرعامل):

شریفیان

شماره تلفن:

09131170421

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان پنجم غربی پلاک 5

توضیحات

نام واحد:

آسمان لیث فاتح

نام مالک (مدیرعامل):

نیلی

شماره تلفن:

09132014008

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان چهارم غربی ، پلاک 21

توضیحات

نام واحد:

آنا رز آسیا

نام مالک (مدیرعامل):

مرتضوی

شماره تلفن:

09131143812

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

ابوالفضل صباغی

نام مالک (مدیرعامل):

ابوالفضل صباغی

شماره تلفن:

09133125922

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

احسان برومند

نام مالک (مدیرعامل):

احسان برومند

شماره تلفن:

09133700728

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

احمد زیور

نام مالک (مدیرعامل):

احمد زیور

شماره تلفن:

09132198377

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان هشتم

توضیحات

نام واحد:

بسپار گستر پویا

نام مالک (مدیرعامل):

شماعی زاده

شماره تلفن:

09133100661

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

پارسانا پولیکا سپاهان

نام مالک (مدیرعامل):

صمدی

شماره تلفن:

09133122229

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان هفتم، پلاک 68

توضیحات

نام واحد:

پارسیان پلیمرصمدی

نام مالک (مدیرعامل):

صمدی

شماره تلفن:

09133122229

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم

توضیحات

1 2