لیست واحد ها

نام واحد:

اکبر هارونی

نام مالک (مدیرعامل):

اکبر هارونی

شماره تلفن:

09132178036

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان دوم شرقی پلاک 56"

توضیحات

نام واحد:

پگاه اکبری جبلی

نام مالک (مدیرعامل):

پگاه اکبری جبلی

شماره تلفن:

09131115739

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان چهارم غربی پلاک 17"

توضیحات
کاغذ مقوایی
نام واحد:

پیمان اکبری جبلی

نام مالک (مدیرعامل):

پیمان اکبری جبلی

شماره تلفن:

09132147995

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان سوم غربی"

توضیحات
ورق کارتن
نام واحد:

حسن مداح زاده

نام مالک (مدیرعامل):

حسن مداح زاده

شماره تلفن:

09130801667

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه "

توضیحات
خمير کاغذ از کاغذ و مقواي باطله
نام واحد:

خلیل اله آقاجانی

نام مالک (مدیرعامل):

خلیل اله آقاجانی

شماره تلفن:

09133943766

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه "

توضیحات
پنجره ي چوبي معمولي
نام واحد:

رحیم درخشنده پور

نام مالک (مدیرعامل):

رحیم درخشنده پور

شماره تلفن:

09133080751

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه "

توضیحات
جعبه کارتن
نام واحد:

سید رسول سپهریان

نام مالک (مدیرعامل):

سپهریان

شماره تلفن:

09133165397

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه"

توضیحات

نام واحد:

شرکت آوا کارتن ایرانیان

نام مالک (مدیرعامل):

کیان زاد

شماره تلفن:

09133113057

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه پلاک 53"

توضیحات

نام واحد:

شرکت افراچوب سبز ایرانیان 2

نام مالک (مدیرعامل):

احمدرضا شادمند

شماره تلفن:

09131183182

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان سوم شرقی ، پلاک 58"

توضیحات
" اوراق فشرده چوبي با روکش هايگلاس
نام واحد:

شرکت پرچمداران تولیدی مقوای یاران

نام مالک (مدیرعامل):

پرچمی

شماره تلفن:

09163110998

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان سوم شرقی "

توضیحات

1 2