اطلاعیه ها

آگهی مزایده عمومی

1401/10/03

واگذاری حق بهره برداری زمین ( صنعتی ، کارگاهی ، خدماتی ) در شهرک های صنعتی استان اصفهان تاریخ فروش اسناد مزایده : از 4 ...

آگهی مزایده عمومی

1401/07/27

واگذاری حق بهره برداری زمین ( صنعتی ، کارگاهی ، خدماتی ) در شهرک صنعتی استان اصفهان تاریخ شروع 1 آبان 1401 به مدت 10 ...

پروژه آسفالت معابر شهرک صنعتی سجزی

1401/07/26

شروع مرحله سوم آسفالت معابر شهرک صنعتی سجزی مهرماه ...

پروژه آسفالت معابر سطح شهرک

1401/06/05

شروع مرحله دوم آسفالت معابر شهرک صنعتی سجزی شهریور ...

آگهی مزایده عمومی

1401/05/25

شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان در نظر دارد حق بهره برداری تعداد محدودی از زمین های صنعتی ، کارگاهی در شهرک ها و نواحی ...

پروژه فاضلاب واحد های خدماتی شهرک

1401/03/16

اجرای پروژه فاضلاب واحد های خدماتی به حمد الهی با تلاش بی وقفه شرکت خدماتی شهرک صنعتی سجزی و پیگیری مسئولین شرکت شهرک ...

پروژه آسفالت معابر سطح شهرک

1401/03/05

پروژه آسفالت معابر سطح شهرک در ادامه تکمیل عملیات آسفالت معابر سطح شهرک پروژه روکش آسفالت خیابان های پنجم شرقی ، غربی ...

راه اندازی تصفیه خانه شهرک

1401/02/11

به حمدالهی سرانجام پس از سالها تلاش مستمر جریان آب وارد شریان فاز توسعه شهرک صنعتی سجزی گردید و مشکلات صنعت در این بخش ...

اتصال شبکه سراسری گاز فاز توسعه شهرک

2022/03/02

عملیات اتصال شبکه سراسری گاز به خطوط لوله فاز توسعه شهرک صنعتی سجزی را به صنعتگران محترم تبریک عرض می نمائیم. شرکت ...

1