اطلاعیه ها

آگهی مزایده عمومی

1403/03/21

واگذاری حق بهره برداری زمین (صنعتی ، کارگاهی ، خدماتی) در شهرک های صنعتی استان اصفهان گلپایگان ، مب ...

آموزش و ارائه گواهینامه ( ماشین های راه سازی ، شهرسازی ، عمرانی و کشاورزی )

1403/03/10

به اطلاع صنعتگران محترم میرساند : طی هماهنگی صورت پذیرفته با آموزشگاه رانندگی شهرستان کوهپایه از متق ...

توصیه های ایمنی و آتش نشانی

1402/12/20

احتراما به استحضار میرساند با توجه به حوادث گوناگون و آتش سوزی های احتمالی در شرکت ها موارد ذیل جهت ...

اتصال شبکه سراسری گاز فاز توسعه شهرک

1402/07/25

عملیات اتصال شبکه سراسری گاز به خطوط لوله فاز توسعه شهرک صنعتی سجزی را به صنعتگران محترم تبریک عرض م ...

آگهی مزایده عمومی

1402/07/25

شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان در نظر دارد حق بهره برداری تعداد محدودی از زمین های صنعتی ، کارگاهی ...

آگهی مزایده عمومی

1401/11/19

واگذاری حق بهره برداری زمین ( صنعتی ، کارگاهی ، خدماتی ) در شهرک های صنعتی استان اصفهان تاریخ فروش ...

آگهی مزایده عمومی

1401/10/03

واگذاری حق بهره برداری زمین ( صنعتی ، کارگاهی ، خدماتی ) در شهرک های صنعتی استان اصفهان تاریخ فروش ...

آگهی مزایده عمومی

1401/07/27

واگذاری حق بهره برداری زمین ( صنعتی ، کارگاهی ، خدماتی ) در شهرک صنعتی استان اصفهان تاریخ شروع 1 آ ...

پروژه آسفالت معابر شهرک صنعتی سجزی

1401/07/26

شروع مرحله سوم آسفالت معابر شهرک صنعتی سجزی مهرماه

پروژه آسفالت معابر سطح شهرک

1401/06/05

شروع مرحله دوم آسفالت معابر شهرک صنعتی سجزی شهریور

1 2