لیست واحد ها

نام واحد:

شرکت آژند بسپار فرا ایده

نام مالک (مدیرعامل):

سعید امیر ستار فاضلی نژاد

شماره تلفن:

09131359316

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان چهارم شرقی الف"

توضیحات
" کامپاوند لاستيکي ولکانيزه نشده
نام واحد:

شرکت ابتکار ایده ماژان

نام مالک (مدیرعامل):

ابتکار ایده ماژان

شماره تلفن:

09131052547

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه پلاک 471"

توضیحات
" طبق (اکسل) خودرو
نام واحد:

شرکت سرو صنعت سپاهان

نام مالک (مدیرعامل):

محسن شاهی

شماره تلفن:

09131180567

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان اسپیرال ، خیابان پنجم شرقی پلاک 65 "

توضیحات
" مجموعه سيني جلوي خودرو
نام واحد:

شرکت مهرکار پلیمر

نام مالک (مدیرعامل):

محسن شاهی

شماره تلفن:

09131180567

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان پنجم شرقی پلاک 67"

توضیحات
تزریق پلاستیک
نام واحد:

شرکت نگین صنعت به نگار

نام مالک (مدیرعامل):

عباسی

شماره تلفن:

09132046879

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه پلاک 470"

توضیحات
" دستگاه نمک پاش
نام واحد:

شرکت نمادین خودرو اصفهان

نام مالک (مدیرعامل):

ناظر

شماره تلفن:

09121211302

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان سوم شرقی"

توضیحات
اسقاط خودرو فرسوده
نام واحد:

شرکت یکتا تجهیز بازیافت خودرو

نام مالک (مدیرعامل):

مهدی قدمی کلاته

شماره تلفن:

09125374255

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، انتهای خیابان اسپیرال فرعی 5 پلاک 64"

توضیحات
اسقاط خودرو فرسوده
نام واحد:

علیرضا فخر زارع

نام مالک (مدیرعامل):

علیرضا فخر زارع

شماره تلفن:

09131003394

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه"

توضیحات

نام واحد:

محسن شاهی

نام مالک (مدیرعامل):

ریاحی

شماره تلفن:

09131180567

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان پنجم شرقی پلاک 69"

توضیحات
" كامپوزيت سيماني مهندسي (بتن انعطاف پذير)ECC
1