لیست واحد ها

نام واحد:

ابراهیم اسمعیلیان

نام مالک (مدیرعامل):

ابراهیم اسمعیلیان

شماره تلفن:

09133160162

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه "

توضیحات

نام واحد:

اسماعیل مرادی ورنامخواستی

نام مالک (مدیرعامل):

اسماعیل مرادی ورنامخواستی

شماره تلفن:

09131291619

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه"

توضیحات

نام واحد:

امیرحسین قاسمی الوری

نام مالک (مدیرعامل):

امیرحسین قاسمی الوری

شماره تلفن:

09357949982

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه "

توضیحات

نام واحد:

امین رضا مقصودی

نام مالک (مدیرعامل):

امین رضا مقصودی

شماره تلفن:

09131882840

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان سوم شرقی ، فرعی سوم جنوبی پلاک 11"

توضیحات
" چراغ هاي LED دار
نام واحد:

بهنام سلطانی

نام مالک (مدیرعامل):

سلطانی

شماره تلفن:

09133693326

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه"

توضیحات

نام واحد:

حمید کیانی و شریک

نام مالک (مدیرعامل):

حمید کیانی

شماره تلفن:

09133016299

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی"

توضیحات

نام واحد:

سجاد جهانگیری

نام مالک (مدیرعامل):

سجاد جهانگیری

شماره تلفن:

09134060015

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه "

توضیحات
استخراج رمز ارز
نام واحد:

سیدمجید هاشمی فشارکی

نام مالک (مدیرعامل):

سیدمجید هاشمی فشارکی

شماره تلفن:

09131261566

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه پلاک 13"

توضیحات
تابلو برق فشارضعيف (تا 1 کيلوولت)
نام واحد:

شرکت برق افشان سپاهان

نام مالک (مدیرعامل):

کفیلی

شماره تلفن:

09133191176

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان سوم شرقی"

توضیحات
کوپلينگ غير خودرويي
نام واحد:

شرکت برق و الکترونیک فروغ برق اسپادان

نام مالک (مدیرعامل):

اسمعیلی

شماره تلفن:

09131863209

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه"

توضیحات

1 2