لیست واحد ها

نام واحد:

آجر شایان نقش جهان

نام مالک (مدیرعامل):

کرباسی

شماره تلفن:

09131140325

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، بلوار سعدی

توضیحات

نام واحد:

احمدرضاآتشی

نام مالک (مدیرعامل):

احمدرضاآتشی

شماره تلفن:

09128594959

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان سوم شرقی ، فرعی سوم جنوبی پلاک 9

توضیحات

نام واحد:

اکبر جعفر پور نهر خلجی

نام مالک (مدیرعامل):

جعفرپور

شماره تلفن:

09131176695

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان سوم غربی ،پلاک 22

توضیحات

نام واحد:

امیرحسین مطیفی فرد و شریک

نام مالک (مدیرعامل):

امیرحسینمطیفی فرد

شماره تلفن:

09131176694

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان هفتم

توضیحات

نام واحد:

امیررضادرخشنده پور

نام مالک (مدیرعامل):

امیررضادرخشنده پور

شماره تلفن:

09133083080

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان سوم غربی پلاک 21

توضیحات

نام واحد:

بنیان بتن نصف جهان

نام مالک (مدیرعامل):

احمدی فر

شماره تلفن:

09131199398

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان اول شرقی پلاک 40

توضیحات

نام واحد:

پاسارگاد بتن نصف جهان

نام مالک (مدیرعامل):

نصر

شماره تلفن:

09131132799

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

تولیدی آجر نور سپاهان

نام مالک (مدیرعامل):

ذاکری

شماره تلفن:

09131145672

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان هشتم

توضیحات

نام واحد:

حسنعلی عباد و محمدعلی فیضی انارکی

نام مالک (مدیرعامل):

عباد

شماره تلفن:

09131138126

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان چهارم شرقی الف

توضیحات

نام واحد:

حمیدموسوی زاده و شریک

نام مالک (مدیرعامل):

حمیدموسوی زاده

شماره تلفن:

09131182702

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان پنجم غربی

توضیحات

1 2