لیست واحد ها

نام واحد:

اکبر احمدی

نام مالک (مدیرعامل):

عبدالحسین جلیلی

شماره تلفن:

09133097210

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه پلاک 34"

توضیحات

نام واحد:

حسین صلصالی

نام مالک (مدیرعامل):

حسین صلصالی

شماره تلفن:

09131113142

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان هفتم "

توضیحات
" سنگبري(سنگ ماربلي يا غيرگرانيتي)
نام واحد:

سنگبری کویر سگزی

نام مالک (مدیرعامل):

سرائیان

شماره تلفن:

09131162253

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان دوم غربی "

توضیحات
سنگبري(سنگ ماربلي يا غيرگرانيتي)
نام واحد:

شرکت آریا جام سپاهان

نام مالک (مدیرعامل):

فروغی

شماره تلفن:

09131145461

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان سوم غربی پلاک 9"

توضیحات
شيشه هاي ايمني به جز شيشه حفاظ لوازم خانگي
نام واحد:

شرکت تعاونی سنگبری شهید مرکبیان (83 رزمندگان )

نام مالک (مدیرعامل):

مهدی مرکبیان

شماره تلفن:

09131290215

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان اول غربی"

توضیحات
سنگ هاي کيوبيک
نام واحد:

شرکت زرین کاران

نام مالک (مدیرعامل):

ابرقویی

شماره تلفن:

09131184058

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان اول شرقی پلاک 36"

توضیحات
سنگبري(سنگ ماربلي يا غيرگرانيتي)
نام واحد:

شرکت زلال سنگ

نام مالک (مدیرعامل):

سروشیان

شماره تلفن:

09132007900

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان دوم غربی"

توضیحات
برش انواع سنگ تراورتن
نام واحد:

شرکت زیبا سنگ کویر

نام مالک (مدیرعامل):

محمدعلی صادقیان

شماره تلفن:

09133100361

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان دوم شرقی پلاک 38"

توضیحات
برش انواع سنگ گرانيتي
نام واحد:

شرکت سنگبری اصفهان سماک

نام مالک (مدیرعامل):

رستگار

شماره تلفن:

09131114596

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، بلوار حافظ ، پلاک 22"

توضیحات
انواع سنگبري
نام واحد:

شرکت سنگبری افشین سپاهان

نام مالک (مدیرعامل):

اکوان

شماره تلفن:

09132693252

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان چهارم غربی"

توضیحات
انواع سنگبري
1 2