لیست واحد ها

نام واحد:

آرتا پالایش کارا

نام مالک (مدیرعامل):

اخلاقیان

شماره تلفن:

09133290503

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

آریا نفت آذر آپادانا

نام مالک (مدیرعامل):

شکریان

شماره تلفن:

09120195981

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

آریا نفت جی

نام مالک (مدیرعامل):

مهدی سبزیان

شماره تلفن:

09133091664

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

آریا نفت جی 2

نام مالک (مدیرعامل):

مهدی سبزیان

شماره تلفن:

09133091664

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

اسپادانا شیمی تجارت

نام مالک (مدیرعامل):

کاردان

شماره تلفن:

09131667820

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان چهارم غربی پلاک 36

توضیحات

نام واحد:

اصفهان قیر

نام مالک (مدیرعامل):

مجید لباف

شماره تلفن:

09131182881

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان اول شرقی فرعی دوم پلاک 37

توضیحات

نام واحد:

اصفهان قیر 2

نام مالک (مدیرعامل):

مجتبیلباف

شماره تلفن:

09131182881

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان اول شرقی فرعی دوم پلاک 34

توضیحات

نام واحد:

انبوه عایق سپاهان

نام مالک (مدیرعامل):

میر علایی

شماره تلفن:

09131152354

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان پنجم شرقی پلاک 49

توضیحات

نام واحد:

انرژی گستر نوین کیهان

نام مالک (مدیرعامل):

یوسفی

شماره تلفن:

09194726132

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم

توضیحات

نام واحد:

بشکه سازی و سوله سازی سپهر صدر طاها

نام مالک (مدیرعامل):

جعفری

شماره تلفن:

09133281317

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان سوم شرقی

توضیحات

1 2