لیست واحد ها

نام واحد:

حمیدرضا توکلی نیا و شریک

نام مالک (مدیرعامل):

حمیدرضا توکلی نیا و شریک

شماره تلفن:

09133649720

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان هشتم پلاک 16"

توضیحات

نام واحد:

شرکت آرتا پالایش کارا

نام مالک (مدیرعامل):

اخلاقیان

شماره تلفن:

09133290503

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه پلاک 445"

توضیحات

نام واحد:

شرکت آریا نفت آذر آپادانا

نام مالک (مدیرعامل):

شکریان

شماره تلفن:

09120195981

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه پلاک 344"

توضیحات

نام واحد:

شرکت آریا نفت جی

نام مالک (مدیرعامل):

مهدی سبزیان

شماره تلفن:

09133091664

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه پلاک 448"

توضیحات
" قير 60/70
نام واحد:

شرکت اسپادانا شیمی تجارت

نام مالک (مدیرعامل):

کاردان

شماره تلفن:

09131667820

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان چهارم غربی پلاک 36"

توضیحات
" بسته بندي قير
نام واحد:

شرکت اصفهان قیر 2

نام مالک (مدیرعامل):

مجتبی لباف

شماره تلفن:

09131182881

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان اول شرقی فرعی دوم پلاک 34"

توضیحات
" انواع قير نرم، سخت، قير با نقطه نرمي متوسط"
نام واحد:

شرکت انبوه عایق سپاهان

نام مالک (مدیرعامل):

میر علایی

شماره تلفن:

09131152354

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان پنجم شرقی پلاک 49"

توضیحات
" ظروف فولادي و آهني با گنجايش بيشتر از 20 ليتر
نام واحد:

شرکت انرژی گستر نوین کیهان

نام مالک (مدیرعامل):

یوسفی

شماره تلفن:

09194726132

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم"

توضیحات
" بسته بندي قير
نام واحد:

شرکت بشکه سازی و سوله سازی سپهر صدر طاها

نام مالک (مدیرعامل):

جعفری

شماره تلفن:

09133281317

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان سوم شرقی "

توضیحات

نام واحد:

شرکت پترو عایق اسپادانا

نام مالک (مدیرعامل):

قباد باقری

شماره تلفن:

09131191427

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان پنجم شرقی پلاک 42 "

توضیحات
" قير 60/70
1 2