لیست واحد ها

نام واحد:

اردشیر صرامی

نام مالک (مدیرعامل):

اردشیر صرامی

شماره تلفن:

09131115730

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان چهارم شرقی الف "

توضیحات
پلي پروپيلن هموپليمر گريد تزريقي
نام واحد:

امیر احسان کریمی

نام مالک (مدیرعامل):

امیر احسان کریمی

شماره تلفن:

09131254370

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه پلاک 67"

توضیحات

نام واحد:

رسول کیانی

نام مالک (مدیرعامل):

رسول کیانی

شماره تلفن:

09133019459

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم"

توضیحات

نام واحد:

زهرا اخوان مقدم

نام مالک (مدیرعامل):

زهرا اخوان مقدم

شماره تلفن:

09131132748

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان اسپیرال"

توضیحات

نام واحد:

زهرا عباسی

نام مالک (مدیرعامل):

زهرا عباسی

شماره تلفن:

09133034501

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان چهارم شرقی الف"

توضیحات
" لوازم بهداشتي پلاستيکي ساختمان
نام واحد:

سجاد سلمانی خوراسگانی

نام مالک (مدیرعامل):

سجاد سلمانی خوراسگانی

شماره تلفن:

09131677390

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه"

توضیحات
انواع جعبه پلاستيکي براي حمل و نقل و بسته بندي کالاها
نام واحد:

سعید ربانی اصفهانی

نام مالک (مدیرعامل):

سعید ربانی اصفهانی

شماره تلفن:

09133136560

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان هشتم، پلاک 23"

توضیحات
" خدمات ساخت قطعات پلاستيکي به روش تزريق
نام واحد:

سعید میر محمد حسینی

نام مالک (مدیرعامل):

سعید میر محمد حسینی

شماره تلفن:

09132148815

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه پلاک 313"

توضیحات

نام واحد:

سید محمد باقر شاهرضایی زفره

نام مالک (مدیرعامل):

شاهرضایی

شماره تلفن:

09131172365

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه"

توضیحات

نام واحد:

شرکت اندیشه کاران محکم فلز آپادانا

نام مالک (مدیرعامل):

مهدی جامی

شماره تلفن:

09131181339

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان سوم غربی ، پلاک 1"

توضیحات
" لوازم بهداشتي پلاستيکي ساختمان
1 2