لیست واحد ها

نام واحد:

آبانگان معادن اسپادانا

نام مالک(مدیرعامل):

سعید آبخیز

شماره تلفن:

09131075345

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان دوم شرقی

توضیحات

نام واحد:

آبرسان سیستم سروش

نام مالک(مدیرعامل):

محمد افلاکیان

شماره تلفن:

09131156956

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم

توضیحات

نام واحد:

آجر شایان نقش جهان

نام مالک(مدیرعامل):

کرباسی

شماره تلفن:

09131140325

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، بلوار سعدی

توضیحات

نام واحد:

آداک رنگ پارس

نام مالک(مدیرعامل):

آقاجانیان

شماره تلفن:

09132378504

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

آذین پلیمر نوین اصفهان

نام مالک(مدیرعامل):

شریفیان

شماره تلفن:

09131170421

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان پنجم غربی پلاک 5

توضیحات

نام واحد:

آران پارت پاسارگاد

نام مالک(مدیرعامل):

یاسر متین کیا

شماره تلفن:

09131065764

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ،خیابان پنجم شرقیپلاک 41

توضیحات

نام واحد:

آرتا پالایش کارا

نام مالک(مدیرعامل):

اخلاقیان

شماره تلفن:

09133290503

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

آرتا مهر فخر آسیا

نام مالک(مدیرعامل):

آزاده قاسمی زاده

شماره تلفن:

09102403266

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم

توضیحات

نام واحد:

آرش شیاسی

نام مالک(مدیرعامل):

آرش شیاسی

شماره تلفن:

09132052264

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه

توضیحات

نام واحد:

آرمان صنعت زنده رود

نام مالک(مدیرعامل):

مهدی راجی

شماره تلفن:

09133151420

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم

توضیحات

1 2