شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان (سجزی)

شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شرق اصفهان (سجزی) در کیلومتر 15 جاده اصفهان نایین واقع گردیده، و مصوبه دولت جهت تاسیس شهرک در سال 1371 صادر شده است این شهرک شامل دو فاز قدیم و توسعه می باشد و صنایع مختلفی در زمینه های فلزی ، غیر فلزی و ... در ان مشغول فعالیت می باشند

توضیحات بیشتر

مجموعه های صنایع و خدمات

اطلاعیه ها

همه اطلاعیه ها
آگهی مزایده عمومی

واگذاری حق بهره برداری زمین ( صنعتی ، کارگاهی ، خدماتی ) در شهرک های صنعتی استان اصفهان تاریخ فروش ...

بیشتر بخوانید
آگهی مزایده عمومی

واگذاری حق بهره برداری زمین ( صنعتی ، کارگاهی ، خدماتی ) در شهرک های صنعتی استان اصفهان تاریخ فروش ...

بیشتر بخوانید
آگهی مزایده عمومی

واگذاری حق بهره برداری زمین ( صنعتی ، کارگاهی ، خدماتی ) در شهرک صنعتی استان اصفهان تاریخ شروع 1 آ ...

بیشتر بخوانید
پروژه آسفالت معابر شهرک صنعتی سجزی

شروع مرحله سوم آسفالت معابر شهرک صنعتی سجزی مهرماه ...

بیشتر بخوانید
پروژه آسفالت معابر سطح شهرک

شروع مرحله دوم آسفالت معابر شهرک صنعتی سجزی شهریور ...

بیشتر بخوانید
آگهی مزایده عمومی

شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان در نظر دارد حق بهره برداری تعداد محدودی از زمین های صنعتی ، کارگاهی ...

بیشتر بخوانید
پروژه فاضلاب واحد های خدماتی شهرک

اجرای پروژه فاضلاب واحد های خدماتی به حمد الهی با تلاش بی وقفه شرکت خدماتی شهرک صنعتی سجزی و پیگیری ...

بیشتر بخوانید
پروژه آسفالت معابر سطح شهرک

پروژه آسفالت معابر سطح شهرک در ادامه تکمیل عملیات آسفالت معابر سطح شهرک پروژه روکش آسفالت خیابان ها ...

بیشتر بخوانید