لیست واحد ها

نام واحد:

احسان پیمان نیا و شرکاء

نام مالک (مدیرعامل):

دانشمند

شماره تلفن:

09133184830

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان پنجم غربی "

توضیحات
" انواع مخازن ثابت
نام واحد:

احمد آیتی

نام مالک (مدیرعامل):

احمد آیتی

شماره تلفن:

09133191081

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان چهارم شرقی الف پلاک 4"

توضیحات

نام واحد:

احمد اغلانی پزوه

نام مالک (مدیرعامل):

احمد اغلانی پزوه

شماره تلفن:

09133112575

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه پلاک 144"

توضیحات

نام واحد:

اکبر سمندیاران

نام مالک (مدیرعامل):

سمندریان

شماره تلفن:

09133101552

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان هشتم پلاک 36"

توضیحات
" مخازن استيل جهت نگهداري مايعات
نام واحد:

حسن امینی پزوه

نام مالک (مدیرعامل):

حسن امینی پزوه

شماره تلفن:

09132000551

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه"

توضیحات
" کرکره اي کردن ورق فلزي
نام واحد:

حسن رزاز زاده

نام مالک (مدیرعامل):

حسن رزاز زاده

شماره تلفن:

09132197886

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه پلاک 257"

توضیحات

نام واحد:

حمیدرضا امینی پزوه

نام مالک (مدیرعامل):

حمیدرضا امینی پزوه

شماره تلفن:

09131156378

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه "

توضیحات
اسکلت فولادي سوله
نام واحد:

حمید عرب

نام مالک (مدیرعامل):

حمید عرب

شماره تلفن:

09133673509

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان چهارم شرقی الف پلاک 29"

توضیحات
اسکلت فلزی
نام واحد:

رضا جلالی

نام مالک (مدیرعامل):

رضا جلالی

شماره تلفن:

09131187613

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان اول شرقی"

توضیحات
لوازم ورزشی پارکها وتندیس وآب نما
نام واحد:

رضا لیلی قهجاورستانی

نام مالک (مدیرعامل):

رضا لیلی قهجاورستانی

شماره تلفن:

09133150815

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه پلاک 159"

توضیحات
" اسکلت فلزي ساختماني فولادي
1 2