قابل توجه صنعتگران گرامی شهرک صنعتی سجزی

1402/08/11
به اطلاع صنعتگران محترم میرساند طی مذاکرات صورت پذیرفته در جهت تأمین نیروی کار با اداره کار شهرستان اصفهان مقرر گردید کلیه واحدهای متقاضی طی نامه ای به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شمال شهرستان اصفهان به آدرس : فلکه جوان ، ابتدای اتوبان آقابابائی جنب باشگاه فرهنگی ورزشی کارگران تعداد و حرفه های مورد نیاز خود را جهت تأمین نیرو اعلام نمایند.