اتصال شبکه آب فاز توسعه شهرک

1401/02/11
به حمدالهی سرانجام پس از سالها تلاش مستمر جریان آب وارد شریان فاز توسعه شهرک صنعتی سجزی گردید و مشکلات صنعت در این بخش از شهرک تا حدود زیادی مرتفع گردید لذا ضمن تشکر از زحمات و پیگیری مسئولین محترم شرکت شهرک های صنعتی استان ، هیئت مدیره شهرک و مالکین واحدهای تولیدی این دستاورد مهم را به جامعه صنعتگران شهرک صنعتی سجزی 
تبریک عرض می نماییم.

شرکت خدماتی شهرک صنعتی سجزی