لیست واحد ها

نام واحد:

شرکت توسعه تجارت طلای سفید خاورمیانه

نام مالک (مدیرعامل):

مجتبی لطفی فروشانی

شماره تلفن:

09133892739

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان چهارم شرقی ب"

توضیحات
" ظروف فولادي و آهني با گنجايش بيشتر از 20 ليتر
نام واحد:

شرکت تولیدی صنایع قیر سفت کویر

نام مالک (مدیرعامل):

غلامعلی یوسفی

شماره تلفن:

09131186447

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان چهارم شرقی ب"

توضیحات

نام واحد:

شرکت درنمای طلایی

نام مالک (مدیرعامل):

زالی زاده

شماره تلفن:

09131150900

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان هفتم"

توضیحات
بسته بندي قير
نام واحد:

شرکت دیاکو نفت جی

نام مالک (مدیرعامل):

عزیزی

شماره تلفن:

09131130323

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان چهارم"

توضیحات

نام واحد:

شرکت سپاهان قیر جی

نام مالک (مدیرعامل):

سامانی

شماره تلفن:

09123336660

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان پنجم شرقی"

توضیحات
" ظروف فولادي و آهني با گنجايش بيشتر از 20 ليتر
نام واحد:

شرکت سپاهان گستر هگمتانه

نام مالک (مدیرعامل):

بابایی

شماره تلفن:

09131196046

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان چهارم غربی پلاک 26"

توضیحات
تغلیظ قیر
نام واحد:

شرکت شباهنگ پرتو تابان

نام مالک (مدیرعامل):

امین اسماعیلی پور

شماره تلفن:

09131175393

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان چهارم شرقی ب"

توضیحات
" انواع قير نرم، سخت، قير با نقطه نرمي متوسط
نام واحد:

شرکت عایق رطوبتی قیر سپاهان ایرانیان 2

نام مالک (مدیرعامل):

رضا شفیعی

شماره تلفن:

09131040610

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان چهارم غربی پلاک 10"

توضیحات
" قير 45/50
نام واحد:

شرکت عایق کار زاینده رود

نام مالک (مدیرعامل):

حکیمیان

شماره تلفن:

09131172721

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان پنجم شرقی"

توضیحات
" بسته بندي قير
نام واحد:

شرکت قیر بشکه ای صبا 2

نام مالک (مدیرعامل):

سهرابی

شماره تلفن:

09131180457

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان سوم شرقی"

توضیحات
بشكه فلزي - قیر
1 2 3