لیست واحد ها

نام واحد:

غلامرضا محمودپور (محمدرضا )

نام مالک (مدیرعامل):

غلامرضا محمودپور

شماره تلفن:

09132137133

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان اول غربی فرعی اول"

توضیحات
" ماشين الات برداشت محصول(1)
نام واحد:

مهدی شریفی

نام مالک (مدیرعامل):

مهدی شریفی

شماره تلفن:

09133251571

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان هشتم "

توضیحات
دستگاه تولید mdf
نام واحد:

واحد تست (ارمین رایان)

نام مالک (مدیرعامل):

سینا صنیعی

شماره تلفن:

09036038726

آدرس:

شهرک سجزی

توضیحات
shersha/werg; rmlwm' lw ma;lmk' w m';apo a4jwpapowjimg[aoij po jgapwjm[amp [pp[wjl;w p j[p jp j
1 2