لیست واحد ها

نام واحد:

شرکت تارا پلاستیک صفاهان

نام مالک (مدیرعامل):

قاسمی

شماره تلفن:

09132282406

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه پلاک 90"

توضیحات

نام واحد:

شرکت تزریق پلاستیک مهام

نام مالک (مدیرعامل):

مشهدی

شماره تلفن:

09133109487

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه ، پلاک 91"

توضیحات
" قطعات پلاستيكي تزريقي
نام واحد:

شرکت توحید پلاستیک پارسیان

نام مالک (مدیرعامل):

سید محسن حسینی

شماره تلفن:

09131032687

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان سوم غربی ، خیابان فرعی دوم پلاک 14"

توضیحات
ظروف یکبار مصرف
نام واحد:

شرکت رجال پلاست سپاهان

نام مالک (مدیرعامل):

رجالی

شماره تلفن:

09133673871

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان چهارم شرقی الف پلاک 12"

توضیحات
نایلون
نام واحد:

علیرضا حیدری دستجردی

نام مالک (مدیرعامل):

علیرضا حیدری دستجردی

شماره تلفن:

09131699037

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه پلاک 73"

توضیحات

نام واحد:

علیرضا میرزایی نوغان

نام مالک (مدیرعامل):

علیرضا میرزایی نوغان

شماره تلفن:

09131143896

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه "

توضیحات

نام واحد:

علی زادهوش

نام مالک (مدیرعامل):

علی زادهوش

شماره تلفن:

09131021525

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان هفتم پلاک 8 "

توضیحات
تزریق پلاستیک
نام واحد:

علی گیوه چی

نام مالک (مدیرعامل):

علی گیوه چی

شماره تلفن:

09131199422

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی"

توضیحات
تزریق پلاستیک
نام واحد:

متین شعبانی قهجاورستانی

نام مالک (مدیرعامل):

متین شعبانی قهجاورستانی

شماره تلفن:

09351916034

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه "

توضیحات
بطري از PET
نام واحد:

محمدعلی قیصری خوراسگانی

نام مالک (مدیرعامل):

محمدعلی قیصری خوراسگانی

شماره تلفن:

09131170984

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه "

توضیحات
" قطعات پلاستيكي بادي
1 2 3