لیست واحد ها

نام واحد:

شرکت پیشتازان سلولز شرق

نام مالک (مدیرعامل):

محمد رضا آبک

شماره تلفن:

09132025125

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان هفتم"

توضیحات

نام واحد:

شرکت پیمان کاغذ پایا

نام مالک (مدیرعامل):

اکبری

شماره تلفن:

09131115739

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، سوم غربی پلاک 16"

توضیحات

نام واحد:

شرکت تولیدی و صنعتی ورق و کارتن زرین نگار چهلستون 3

نام مالک (مدیرعامل):

طباطبایی

شماره تلفن:

09131162067

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فازتوسعه، پلاک 260"

توضیحات
جعبه مقوايي چند لايه بدون روکش آلومينيوم
نام واحد:

شرکت تیراژه چوب ایرانیان

نام مالک (مدیرعامل):

مهدی خوشبخت

شماره تلفن:

09133696285

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان دوم شرقی پلاک 40"

توضیحات
اوراق فشرده چوبي با روکش ملامينه
نام واحد:

شرکت رول پرندک اصفهان

نام مالک (مدیرعامل):

اسکندری

شماره تلفن:

09131680113

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان پنجم شرقی پلاک 74"

توضیحات
ورق کارتن
نام واحد:

شرکت سپهر زرین پویا 2

نام مالک (مدیرعامل):

حسین عطاری پوراصفهانی

شماره تلفن:

09131140069

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان دوم شرقی"

توضیحات
" ورق کارتن چندلا
نام واحد:

شرکت سهند کاغذ اصفهان

نام مالک (مدیرعامل):

ایزدی

شماره تلفن:

09131133630

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان دوم شرقی"

توضیحات
کاغذ و مقواي فلوتينگ
نام واحد:

شرکت سینا کارتن جی

نام مالک (مدیرعامل):

محسن قربانیان

شماره تلفن:

09131102433

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان چهارم غربی"

توضیحات
" ورق کارتن سه لا
نام واحد:

شرکت صدرا سلولز سپاهان

نام مالک (مدیرعامل):

موسی خانی

شماره تلفن:

09133181039

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان چهارم غربی"

توضیحات
جعبه کارتن
نام واحد:

شرکت صنایع بسته بندی مهیا سپاهان جی

نام مالک (مدیرعامل):

توکلی

شماره تلفن:

09133114998

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه ، پلاک 54"

توضیحات
" چاپ فلسکو
1 2 3