لیست واحد ها

نام واحد:

ایمان مرتضوی

نام مالک (مدیرعامل):

مرتضوی

شماره تلفن:

09131171650

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی"

توضیحات

نام واحد:

بانک سپه

نام مالک (مدیرعامل):

یوسفی

شماره تلفن:

09135504121

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی"

توضیحات

نام واحد:

بهروز ملایی

نام مالک (مدیرعامل):

بهروز ملایی

شماره تلفن:

09131170751

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی پلاک 161"

توضیحات

نام واحد:

پروانه زهتاب اصفهانی

نام مالک (مدیرعامل):

زهتاب اصفهانی

شماره تلفن:

09131142746

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی"

توضیحات

نام واحد:

تقی صمدی

نام مالک (مدیرعامل):

صمدی

شماره تلفن:

09131052285

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه"

توضیحات

نام واحد:

جعفر ابن نصیر

نام مالک (مدیرعامل):

جعفر ابن نصیر

شماره تلفن:

09131034081

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی"

توضیحات
سوپر مواد غذایی
نام واحد:

جمال خادمی

نام مالک (مدیرعامل):

خادمی

شماره تلفن:

09138381845

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی"

توضیحات
تزریق پلاستیک
نام واحد:

جواد قدیری خیادانی

نام مالک (مدیرعامل):

قدیری

شماره تلفن:

09133138628

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه"

توضیحات

نام واحد:

حبیب غفرانی زفره

نام مالک (مدیرعامل):

غفرانی

شماره تلفن:

09133021061

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه"

توضیحات

نام واحد:

حجت اله رئیسی

نام مالک (مدیرعامل):

رئیسی

شماره تلفن:

09137154037

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه "

توضیحات

2 3 4