لیست واحد ها

نام واحد:

محمود مقاره عابد

نام مالک (مدیرعامل):

مقاره عابد

شماره تلفن:

09131021783

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه "

توضیحات
" قطعات پلاستيكي بادي
نام واحد:

مرتضی رفیعیان و شرکاء

نام مالک (مدیرعامل):

رفیعیان

شماره تلفن:

09131130734

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، بلوار حافظ"

توضیحات
" انواع ظروف ومخازن پلاستيكي
نام واحد:

مسعود فراشاهی 2

نام مالک (مدیرعامل):

مسعود فراشاهی

شماره تلفن:

09133146697

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه ، پلاک 84 "

توضیحات
انواع لوازم و قطعات پلاستيکي و کامپوزيتي وسايل نقليه
نام واحد:

مهدی فراشاهی

نام مالک (مدیرعامل):

فراشاهی

شماره تلفن:

09133163461

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه"

توضیحات

2 3