لیست واحد ها

نام واحد:

شرکت کیمیا کاغذ نقش جهان

نام مالک (مدیرعامل):

شعرباف

شماره تلفن:

09131155616

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان چهارم غربی"

توضیحات
كاغذ فلوتينگ ازضايعات كاغذ ومقوا
نام واحد:

شرکت مجتمع چاپ و بسته بندی ققنوس لفاف

نام مالک (مدیرعامل):

اخلاقی

شماره تلفن:

09131130324

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه "

توضیحات

نام واحد:

علی قربانی سینی

نام مالک (مدیرعامل):

علی قربانی سینی

شماره تلفن:

09131072817

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه"

توضیحات

نام واحد:

محسن وفائی

نام مالک (مدیرعامل):

محسن وفائی

شماره تلفن:

09131147488

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه پلاک 1"

توضیحات
تخته فيبر خام با چگالي متوسط از چوب
نام واحد:

مرضیه خورشیدی فر

نام مالک (مدیرعامل):

مسیح نوکلی

شماره تلفن:

09133114998

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز توسعه "

توضیحات
تولید ورق کارتن
2 3