لیست واحد ها

نام واحد:

مهرداد کاشانی 2

نام مالک (مدیرعامل):

مهرداد کاشانی

شماره تلفن:

09132011629

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان پنجم غربی ، پلاک 32 "

توضیحات
بسته بندي قير
3 4