پروژه زیر گذر

پروژه زیر گذر

کلنگ زنی و احداث تقاطع غیر همسطح شهرک صنعتی سجزی با مشارکت شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان ، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان و شرکت خدماتی شهرک صنعتی سجزی

پروژه عملیات احداث زیر گذر شهرک صنعتی سجزی طی تفاهم نامه مورخ 1398/05/22 با مشارکت شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان ، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان و شرکت خدماتی شهرک صنعتی سجزی به تصویب رسید .

مرحله اول : ساخت باکس های بتنی توسط شرکت خدماتی شهرک صنعتی سجزی تاریخ 1398/08/01 به مدت 3 ماه

مرحله دوم : نصب باکس های بتنی توسط اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان از تاریخ 1399/03/01 به مدت 2 ماه

مرحله سوم : زیر سازی ، آسفالت و بدنه سازی توسط شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان در حال انجام می باشد .