اطلاعیه ها

پروژه فاضلاب واحد های خدماتی شهرک

1401/03/16

اجرای پروژه فاضلاب واحد های خدماتی به حمد الهی با تلاش بی وقفه شرکت خدماتی شهرک صنعتی سجزی و پیگیری ...

پروژه آسفالت معابر سطح شهرک

1401/03/05

پروژه آسفالت معابر سطح شهرک در ادامه تکمیل عملیات آسفالت معابر سطح شهرک پروژه روکش آسفالت خیابان ها ...

راه اندازی تصفیه خانه شهرک

1401/02/11

به حمدالهی سرانجام پس از سالها تلاش مستمر جریان آب وارد شریان فاز توسعه شهرک صنعتی سجزی گردید و مشکل ...

1 2