لیست واحد ها

نام واحد:

هوشنگ لرکی

نام مالک(مدیرعامل):

هوشنگ لرکی

شماره تلفن:

09131153705

زمینه فعالیت:

فلزی

آدرس:

شهرک صنعتی سگزی فاز توسعه

توضیحات
اسکلت فلزي تجهيزات صنايع به جز نفت، گاز و پتروشيمي"
نام واحد:

ولی اله رادان

نام مالک(مدیرعامل):

ولی اله رادان

شماره تلفن:

09131197360

زمینه فعالیت:

خدمات

آدرس:

شهرک صنعتی سگزی بلوار حافظ مجموعه واحدهای خدمات خدمات 9پلاک 107

توضیحات
باسکول
53 54