لیست واحد ها

نام واحد:

اصغر کارگری تیمیارتی

نام مالک(مدیرعامل):

اصغر کارگری تیمیارتی

شماره تلفن:

09132695653

زمینه فعالیت:

فلزی

آدرس:

شهرک صنعتی سگزی مجموعه واحدهای خدماتی پلاک 145

توضیحات
تراشکاري
نام واحد:

اصفهان در

نام مالک(مدیرعامل):

محمدحسین دروش

شماره تلفن:

09131190201

زمینه فعالیت:

فلزی

آدرس:

شهرک صنعتی سگزی خیابان اول غربی پلاک 6

توضیحات
ريخته گري چدن خاكستري انواع شمش فولاد ساده كربني و كم آلياژي تجهيزات و قطعات ماشين آلات ريخته گري و نورد
نام واحد:

اصفهان قیر

نام مالک(مدیرعامل):

مجتبی لباف

شماره تلفن:

09131182881

زمینه فعالیت:

شیمیایی

آدرس:

شهرک صنعتی سگزی خیابان اول شرقی فرعی دوم پلاک 34

توضیحات
انواع قير نرم، سخت، قير با نقطه نرمي متوسط"
نام واحد:

اعظم سجادی

نام مالک(مدیرعامل):

اعظم سجادی

شماره تلفن:

09131171795

زمینه فعالیت:

فلزی

آدرس:

شهرک صنعتی سگزی واحدهای خدماتی خدمات 3 پلاک 224

توضیحات
تراشکاري
نام واحد:

افراچوب سبز ایرانیان

نام مالک(مدیرعامل):

شادمند

شماره تلفن:

09131183182

زمینه فعالیت:

سلولزی

آدرس:

شهرک صنعتی سگزی خیابان سوم شرقی پلاک 58

توضیحات
اوراق فشرده چوبي با روکش ملامينه
نام واحد:

افق آفتاب گین صفاهان

نام مالک(مدیرعامل):

مظاهری

شماره تلفن:

09133165325

زمینه فعالیت:

فلزی

آدرس:

شهرک صنعتی سگزی خیابان هشتم پلاک 47

توضیحات
درب ايمني اپارتمان
نام واحد:

آقای حیدرعلی احمدیان و شرکاء

نام مالک(مدیرعامل):

احمدیان

شماره تلفن:

09130612374

زمینه فعالیت:

فلزی

آدرس:

شهرک صنعتی سگزی خیابان سوم غربی فرعی دوم پلاک 8

توضیحات
ريخته گري چدن
نام واحد:

اکبر جعفر پور نهر خلجی

نام مالک(مدیرعامل):

اکبر جعفر پور نهر خلجی

شماره تلفن:

09131176695

زمینه فعالیت:

شیمیایی

آدرس:

شهرک صنعتی سگزی خیابان سوم غربی پلاک 22

توضیحات
دیوار وسقف کاذب
نام واحد:

اکبر سمندیاران

نام مالک(مدیرعامل):

اکبر سمندریان

شماره تلفن:

09133101552

زمینه فعالیت:

فلزی

آدرس:

شهرک صنعتی سگزی خیابان هشتم پلاک 38

توضیحات
مخازن استيل جهت نگهداري مايعات مخازن پالايشگاهي مخازن دوجداره مبدلهاي حرارتي
نام واحد:

اکبر کنگازیان کنگازی

نام مالک(مدیرعامل):

اکبر کنگازیان کنگازی

شماره تلفن:

09131670730

زمینه فعالیت:

فلزی

آدرس:

شهرک صنعتی سگزی فاز توسعه

توضیحات
ريخته گري چدن
2 3 4