لیست واحد ها

نام واحد:

یدالهمارانی

نام مالک (مدیرعامل):

یدالهمارانی

شماره تلفن:

09131131482

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، واحدهای خدماتی

توضیحات

نام واحد:

یکتا بتن سگزی

نام مالک (مدیرعامل):

نظر پور

شماره تلفن:

09131189650

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم ، خیابان اول شرقیپلاک 28

توضیحات

نام واحد:

یکتا تجهیز بازیافت خودرو

نام مالک (مدیرعامل):

مهدی قدمی کلاته

شماره تلفن:

09124944500

آدرس:

اصفهان ، شهرک صنعتی سجزی ، فاز قدیم

توضیحات

75 76